דף הבית ראשי
כל הטיולים והקייטנות
חברי הוועד המנהל
רכוז החלטות הקרן
מאזנים - ומסמכים
בוגרי הקרן נפגשים
Facebook
בני המשפחות כותבים
סרטונים - Movies
כתבו עלינו
כל מה שכתבנו
תקנון העמותה
טפסים לתרומה
קישורים

עמוד הבית >> שאל עלינו

כל השאלות על הקרן

  התגבשות סגנון העבודה של הקרן, ושלבי הפעילות?
  מה הם דרכי הפעולה של חברי הקרן?
  מהו הרקע לצמיחתה של קרן הצנחנים?
  במה שונה קרן הצנחנים מארגוני מתנדבים אחרים?
התפתחות המבנה הארגוני המיוחד, של קרן הצנחנים?
  מה הם ערכי היסוד ויעדי הקרן?
  מהו החומר ממנו קורצו חברי הקרן?
  וכסף??? - איך מממנים פעילות כזו כל כך הרבה שנים???
  אלו פעילויות מקיימת הקרן במהלך השנה?
  דברי רב אלוף משה (וחצי) לוי, ודעתו על קרן הצנחנים ומתנדביה:

התפתחות המבנה הארגוני המיוחד, של קרן הצנחנים?תהליך ההתפתחות הארגונית של "קרן הצנחנים", דומה מאד לתהליך המתואר על ידי צ'אפין וצ'דרוס (1973). התקבצותם של מספר "משוגעים לדבר" סביב אידיאולוגיה בסיסית של אחוות לוחמים, רעות ומסירות למשפחות הנופלים. בתקופה הראשונה אותם חברים פועלים ללא מבנה פורמלי, ללא כללים וממנים מכיסם הפרטי את הפעילות. בהמשך, כשמתעורר הצורך ליעל את הפעילות ולגייס כספים, החל תהליך של פורמליזציה דיפרנציאציה וחלוקת עבודה, תהליך שהביא בסופו של דבר למבנה הנוכחי. מבנה הארגוני הנוכחי של הקרן, עבר, עובר וימשיך לעבור שינויים והתאמות לצרכים. פרופ' פיטר דרוקר, המתמחה בארגוני מלכ"ר, ואשר רעיונותיו כאילו יועדו לפעילות הקרן, טוען שמלכ"רים זקוקים למבנה ברור ומתפקד, אף יותר מארגונים עסקיים, משלוש סיבות:
א. העדר "שורה תחתונה" במאזן (רווח) שישמש ככוכב ציר, המנחה את הפעילות, עלול לגרום לפיצול מאמצים, אלא אם כן יוגדרו בבהירות יעדים אידאולוגיים ואופרטיביים, אשר ישמשו ככוכב ציר לכל הפעילים המתנדבים.
ב. מלכ"ר זקוק להגדרה ברורה של "התוצאות" שברצונו להשיג. גם זאת על רקע העדר ה"שורה התחתונה" רווח סופי במאזן.
ג. ארגון עסקי מרוויח את לחמו בהתאם לביצועיו, והכסף הוא כספו. המלכ"רים אינם בעלי הכסף, הם נאמנים על הכספים שהם מוציאים. על כן, מלכ"רים זקוקים לניהול תכליתי, איתן ברור ומוכוון ליעד המרכזי שלו.

האידיאולוגיה הייחודית של קרן הצנחנים: אחווה, רעות, ומסירות למשפחות החברים שנפלו, משמשת כ"מצפן" וכיעד מרכזי מוכוון וברור, לכל הפעילים מיום הייסוד ועד היום.

ניתן לומר : ש"הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים":
עושה את הדברים הנכונים – נכון
המבנה הארגוני, אמנם מתאים את עצמו ליעדים והמציאות, אולם ישנם מספר מוסדות, הנדרשים מכל עמותה על פי החוק, והם משמשים כמוסדות עוגן לפעילות של קרן הצנחנים:
האסיפה הכללית - היא הגוף הריבוני העליון של הקרן. זכאים להשתתף בה כל מי ששרת במערך המוצנח ותפקידה לבחור את מליאת הקרן ואת ועדת הביקורת.
ועדת הביקורת - מבקרת את פעילות העמותה, כפופה ומדווחת ישירות לאסיפה הכללית ולמליאה. חברי ועדת ביקורת אינו נושא בכל תפקיד אחר בקרן
הועד המנהל - חברים בו חברי העמותה, הרשומים ברשם העמותות, והיא מנהלת את הקרן.
יו"ר הקרן - נבחר על ידי הועד המנהל וזה רשאי להאריך כהונתו בהצבעה ברוב מיוחס. היו"ר נושא באחריות הכוללת על הנעשה בקרן, לפעילות השוטפת ולייצוג כלפי חוץ. בהעדרו ממלא תפקיד זה אחד מסגני יו"ר הקרן.
ועדת כספים ותקציב - מתפקידה לנהל את עניני הכספים של הקרן, להכין תקציב לפעילויות השונות, לקיים בקרה חשבונאית בכפיפות למנהל תקין, לייצג את הקרן מול רואה החשבון.

כל הפעילים כולם הם מתנדבים שאינם מקבלים שכר ואף תורמים מזמנם ומכספם לפעילות.


דף הבית | שאלו עלינו | פעילות קרובה | כתבו לנו | כתבו עלינו | פורום | גלרייה | מוסדות הקרן | תקנון הקרן | מפת אתר | צור קשר
 
מייסד האתר: גבי מדינה (17 בפברואר 2010)
עיצוב: עליזה אשכנזי חיון | הקמת אתרים: Allnet4u.co.il